Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальний процес

                                                          

       Навчально-виховний процес у закладі здійснюється на українській мові за новою комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»               (Л.Крутій) з урахуванням вікових особливостей, індивідуального підходу, здібностей дітей, їхніх нахилів та уподобань. Вихователі наполегливо працюють над втіленням основних вимог програми шляхом планування роботи з дітьми у кожній віковій групі за тематичним принципом (однією темою на тиждень).
        Організовуючи освітній процес з дітьми, колектив закладу використовує сучасні методи і методики навчання, кращий педагогічний досвід, новинки методичної та художньої літератури. Робота протягом дня планується систематично, відповідно до вікових особливостей та можливостей дітей.

 

Основні     завдання   на    2015 - 2016  н.р.:

 

На основі Базового компоненту дошкільної освіти,

чинної освітньої програми   "Дитина в дошкільні роки»,

Концепції Національно-патріотичного виховання дітей,

з урахуванням актуальної суспільно-політичної,

соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості

дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку

педагогічний колектив ДНЗ №18 визначив такі цільові пріоритети на

                                                                                                      2015 - 2016 н.р.                                                                                                     

                                                                          

1. Розширити екологічний простір дошкільників з допомогою дослідно-експериментальної діяльності. 

2. Реалізувати завдання  патріотичного  виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

 

3.  Сприяти соціально-економічному    зросту сучасного дошкільника.                 

4.Стимулювати педагогів до безперервного особистісно-професійного 

   розвитку у напрямі створення й підтримання атмосфери співпраці і

      взаємодії між ДНЗ і батьками.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Освітню роботу з дошкільниками вихователі планують за такими розділами:

 

 •  ознайомлення з предметним довкіллям;
 •  сенсорне виховання;
 •  розвиток мовлення;
 •  художньо-мовленнєва діяльність;
 •  навчання грамоти, підготовка руки дитини до письма;
 •  введення у світ кількості, логіки, простору і часу;
 •  економічна освіта;
 •  екологічна освіта, вступ до природознавства;
 •  елементарні історико-географічні уявлення;
 •  основи безпеки життєдіяльності;
 •  образотворча діяльність;
 •  конструювання;
 •  музичне виховання;
 • фізична культура.

 

Види роботи з дітьми протягом дня

 • бесіди;
 • індивідуальну роботу;
 • спостереження;
 • дидактичні ігри;
 • рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
 • -конструктивно-будівельні ігри;
 • -трудові доручення, чергування;
 • самостійну діяльність;
 • роботу із прищеплення навичок самообслуговування.
 • сюжетно-рольові та конструктивно-будівельні ігри;
 • ігри-драматизації, театралізації;
 • дидактичні та словесні ігри;
 • ігри з іграшками, предметами, картинками;
 • настільно-друковані, інтелектуальні.


        При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

 

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісу тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;
 • читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.