МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №18

 

Освітній процес

                                                           

       Освітній процес у закладі здійснюється на українській мові

 

за новою комплексною освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт»  

           

 з урахуванням вікових особливостей, індивідуального

 

підходу, здібностей дітей, їхніх нахилів та уподобань. Вихователі

 

наполегливо працюють над втіленням основних вимог програми шляхом

 

планування роботи з дітьми у кожній віковій групі за

 

тематичним принципом (однією темою на тиждень).

 

Організовуючи освітній процес з дітьми, колектив закладу використовує

 

сучасні методи і методики навчання, кращий педагогічний досвід, новинки

 

методичної та художньої літератури. Робота протягом дня планується

 

систематично, відповідно до вікових особливостей та можливостей дітей.

 

НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ,

ЧИННОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ   "СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ»,

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ДНЗ №18 ВИЗНАЧИВ ТАКІ ЦІЛЬОВІ ПРІОРИТЕТИ НА

 

                   2021/2022 Н.Р.    

 

 

 

Основні     завдання   на    2021/2022 н.р.

 1. Розвиток фізичних якостей дошкільників з використанням елементів спортивних ігор, забезпечення належних умов для збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дошкільників.
 1. Формування в дітей основи сталого способу життя завдяки участі у проєктній діяльності природничо-екологічного змісту. 
 1.  Командний підхід в організації роботи педагогів в інклюзивній групі.
 1. Формування у дітей уміння поводитися в карантинний період.                                                                                               

                                                                          

                                                                                                                                                                                                            Освітню роботу з дошкільниками вихователі планують за такими розділами:

 

 •  ознайомлення з природним довкіллям;
 •  сенсорне виховання;
 •  розвиток мовлення;
 •  художньо-мовленнєва діяльність;
 •  навчання грамоти, підготовка руки дитини до письма;
 •  економічна освіта;
 •  екологічна освіта, вступ до природознавства;
 •  основи безпеки життєдіяльності;
 •  художньо-продуктивна діяльність;
 •  конструювання;
 •  музичне виховання;
 • фізична культура.

 

Види роботи з дітьми протягом дня

 • бесіди;
 • індивідуальна робота;
 • спостереження;
 • дидактичні ігри;
 • рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
 • конструктивно-будівельні ігри;
 • трудові доручення, чергування;
 • самостійна діяльність;
 • виховання навичок самообслуговування.
 • сюжетно-рольові та конструктивно-будівельні ігри;
 • ігри-драматизації, театралізації;
 • дидактичні та словесні ігри;
 • ігри з іграшками, предметами, картинками;
 • настільно-друковані, інтелектуальні.


        При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

 

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісу тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;
 • читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.